Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Adresa

Obchodné meno: PHOTOMAP, s.r.o.
Sídlo: Poludníková 3/1453, Košice 040 12
Kancelária: Moyzesova 38, Košice 040 01
Telefón/Fax: +421 55 6854 396
Mobil: +421 905 966 022
Web: www.photomap.sk
e-mail: photomap@photomap.sk

IČO: 36572047
IČ DPH: SK2021736145
DIČ: 2021736145
Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 14100/V

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 4000192485 / 7500
IBAN: SK63 7500 0000 0040 0019 2485
BIC: CEKOSKBX
Štatutárny zástupca: Mgr. Miloslav Ďurica