Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Banská projekčná činnosť

Zvažujete rozšírenie aktivít, plánujete investovať v ťažbe nerastov? Disponujeme osvedčeniami o odbornej spôsobilosti projektanta, hlavného banského merača a banských meračov. Využívame moderné technológie merania a spracovania údajov.

POPD

projektovanie plánov otvárky, prípravy a dobývania ložísk

PVL

projektovanie plánov využívania ložísk

Banský projektant

odborná spôsobilosť pre projektovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banských činností alebo činností vykonávaných banským spôsobom