Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Banskomeračská dokumentácia

Nasnímkujeme. Zameriame vlícovacie body. Fotogrametricky zmapujeme digitálny model terénu. Vytvoríme ortofotomapu. Vyhotovíme komplexnú banskomeračskú dokumentáciu v analógovej a digitálnej podobe. Vypočítame objem zásob. Čo si ešte želáte? Vieme toho oveľa viac.

Banskomeračská dokumentácia

vedenie komplexnej banskomeračskej dokumentácie v zmysle platných predpisov

Hlavný banský merač

odborná spôsobilosť pri vedení banskomeračskej dokumentácie