Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Banskomeračské práce

Čokoľvek potrebujete pri Vašej prevádzke zamerať, vytýčiť, zmapovať, môžete sa spoľahnúť na promptné, precízne a efektívne služby spoločnosti PHOTOMAP v oblasti banskomeračských prác.

Podrobné merania

podrobné polohopisné a výškopisné merania

Vytyčovanie

vytyčovanie objektov podľa projektov banských diel

Kubatúry

zameranie a výpočet kubatúr skladových zásob

DTM, DSM

digitálne modely terénu a povrchu

Hlavný banský merač

zabezpečenie odbornej spôsobilosti