Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Batymetrické mapovanie

Mapovanie povrchu dna pod hladinou pre ďalšie plánovanie ťažby štrkopieskov. Zistenie množstva sedimentov v rybníku. Zmeranie objemu vody vo vodárenskej nádrži. Využitie systému batymetrického mapovania ponúkame aj v ďalších oblastiach podľa želania našich klientov.

Profily

profily dna získané pomocou sonaru

DTM

digitálny model dna vodnej plochy

DSM

digitálny model povrchu na dne vodnej plochy