Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Hyperspektrálne skenovanie

Metóda získavania informácií špeciálnym skenerom, ktorý zaznamenáva veľký počet spektrálnych kanálov. Pri následnom spracovaní je možné vytvárať multikanálové kompozície, najlepšie vystihujúce skúmaný jav. Využitie je široké, od lesného hospodárstva až po geologický prieskum.

Hyperspektrálne dáta

surový záznam hyperspektrálneho skenera

Hyperspektrálna mozaika

farebne vyrovnaná mozaika jednotlivých náletových línií po rádiometrických, geometrických a atmosférických korekciách, ortorektifikovaní a georeferencovaní