Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Inžinierska geodézia

Staviate? Zameriame a vyhotovíme pre Vás stavebnú dokumentáciu, pozdĺžne aj priečne profily. Vypočítame kubatúry. Navrhneme a zriadime vytyčovaciu sieť. Ozvite sa, radi Vám predstavíme i ďalšie poskytované služby.

Zameranie

predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii a porealizačné zameranie objektov (DSVS)

Vytyčovanie

projektovanie a budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie stavebných objektov s priestorovou skladbou a líniových stavieb

Inžinierske siete

vytyčovanie uloženia projektovaných sietí a zameranie priebehu existujúcich sietí

Kontrolné merania

kontrolné merania objektov s časovým odstupom