Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Kataster nehnuteľností

Vytýčenie hraníc pozemkov. Vlastnícke mapy. Geometrické plány. Bodové polia. Môžeme byť pri Vašej stavbe od úplného začiatku až po kolaudáciu alebo len v jednotlivých fázach.

Geometrické plány

vyhotovenie geometrických plánov a činnosti s tým spojené

Vytyčovanie pozemkov

vytyčovanie hraníc pozemkov v teréne

Identifikácia parciel

zisťovanie prehľadov o vlastníckych pomeroch a identifikácia parciel

Vysporiadanie

podklady pre majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností

Poradenstvo

poradenstvo na úseku katastra nehnuteľností