Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Letecká fotogrametria

Letecké meračské snímky sú typické perspektívnym skreslením, sú vhodné na interpretáciu, nie však na meranie. Na to je potrebné spracovať ich fotogrametrickým procesom s využitím DTM do podoby ortofotomapy, ktorá je mimoriadne vhodným podkladom do každého GISu.

Ortofotomapy

mapy vyhotovené z ortogonalizovaných snímok

DTM

digitálny model terénu

DSM

digitálny model povrchu

3D

3D modely a vizualizácie budov, fasád, objektov a povrchov

Polohopisné a výškopisné mapy

mapy polohopisu a výškopisu vytvorené metódou fotogrametrie