Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Mobilné mapovanie

Laserové skenovanie s panoramatickými snímkami a presnými trajektóriami mobilného mapovacieho prostriedku na rôznych platformách. Výhody viacerých metód získavania priestorových dát oceníte najmä vo veľmi zložitých podmienkach miest a modernej infraštruktúry. Rýchla a ekonomická metóda získavania údajov pre GIS.

Pasportizácia

pasportizácia zelene, dopravného značenia, infraštruktúry, ...

Panoramatické zobrazenia

360° panoramatické zobrazenia miest, ciest, infraštruktúry

Softvérová aplikácia

neoddeliteľná súčasť dodania údajov mobilného mapovania s funkcionalitou merania a možnosťou doplnenia o vektorové kresby

3D

3D modely miest