Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Pozemná fotogrametria

Na rozdiel od leteckej využíva pre meranie a zachytávanie skutočností fotografie objektov vyhotovené z pohľadových strán. Svoje uplatnenie nachádza najmä v rizikovom prostredí ťažobného priemyslu, v kriminalistike, archeológii, dokumentácii pamiatok, fasád a deformácií stavieb.

Ortofotomapy

mapy vyhotovené z ortogonalizovaných snímok

DTM

digitálny model terénu

DSM

digitálny model povrchu

3D

3D modely a vizualizácie budov, fasád, objektov a povrchov