Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Pozemné laserové skenovanie

Je výborným spôsobom, ako rýchlo a presne zachytiť stav kultúrnych pamiatok, zmapovať tunely, mosty, zosuvy a skládky. Využitie nachádza pri mapovaní veľmi zložitých konštrukcií, potrubných systémov, štruktúrovaných fasád a zložitých interiérov.

Bodové mračná

bodové mračná laserového skenovania

DTM

digitálny model terénu

DSM

digitálny model povrchu

3D

3D modely a vizualizácie budov, fasád, objektov a povrchov