Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Priemyselná geodézia

Geodetické merania pre priemyselné areály. Zamerania zložitých konštrukcií. Meranie v stiesnených a nebezpečných podmienkach. Vďaka našim technológiám a skúsenostiam to nie je žiadny problém.

Základná mapa závodu

mapová dokumentácia skutočností v rámci závodu

Meranie technologických objektov

zameranie objektov v 2D alebo 3D

 

Meranie priemyselných areálov

zameranie skutočností v rámci priemyselných areálov

Žeriavové dráhy

zameranie alebo vytyčovanie žeriavových dráh