Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Referencie

Aj Vás radi privítame v spoločnosti našich spokojných klientov, medzi ktorými už sú napríklad:

Národné lesnícke centrum
Ministerstvo obrany SR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Mesto Košice
CORA GEO, s.r.o.
Tepláreň Košice, a.s.
YMS, a.s.
Mesto Zvolen
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Technická univerzita vo Zvolene
Enviroline, s.r.o., Košice
Aurelian Oil & Gas Slovakia s.r.o.
Bell Geospace, Inc.
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IMMORENT Delta s.r.o.
REC Slovensko