Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

Šikmé letecké snímkovanie

Na rozdiel od klasických leteckých snímok, kde sú objekty zachytené prevažne z pôdorysného pohľadu, poskytujú šikmé snímky informácie získané z bočného pohľadu. Sú vhodným doplnením ortofotomáp. Šikmé snímkovanie je plánované tak, aby bol každý objekt na teréne zachytený minimálne zo štyroch smerov, čím možno vytvoriť priestorové obrazy budov, interiérov alebo konštrukcií.

Šikmé snímky

letecké snímky zobrazujúce objekty na zemskom povrchu z bočných pohľadov

Softvérová aplikácia

neoddeliteľná súčasť dodania orientovaných šikmých leteckých snímok s funkcionalitou merania a možnosťou doplnenia o vektorové kresby