Photomap

PHOTOMAP, s.r.o.
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
photomap@photomap.sk

UAS snímkovanie

Snímkovanie pomocou bezpilotných lietajúcich systémov – Unmanned Aerial Systems je vysoko modernou, rýchlou a efektívnou metódou zberu dát v menšom rozsahu. Uplatnenie má v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, krízových situáciách, ťažobnom či zábavnom priemysle.

Letecké snímky

letecké snímky nasnímané pomocou UAS

3D

3D modely a vizualizácie fasád, budov, objektov, povrchov